Do přírody

Přírodní památky a rezervace

* Boubínský prales
    Nejvyšší vrchol Boubínské hornatiny na Šumavě. Na jz. svahu hory se rozkládá národní přírodní rezervace Boubínský prales, ukázka původního hercynského vegetačního krytu. Druhá nejstarší rezervace v Čechách. Původní rezervace vyhlášená 1858, roku 1870 postižena vichřicí. Okružní naučná stezka s osmi zastávkami, včetně zastávky u Boubínského jezírka.
* Čert. stěna
    Čertova stěna je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších skalních lokalit v jižních Čechách. Na rozloze přibližně 10 ha se nad hlubokým údolím Vltavy prostírá divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany. Území leží asi 4 km západně od Vyššího Brodu při silnici do Loučovic.
* Chalupská slať
    Rašeliniště Chalupská slať se rozprostírá mezi obcemi Borová Lada a Nový Svět asi 13 km jihozápadně od Vimperka. Rozsáhlé rašeliniště, v němž byla vybudována krátká naučná stezka, bylo v dřívějších dobách značně narušeno místní těžbou rašeliny.
* Jasánky
    Chráněné území je tvořeno nivou potoků Světlá a jeho přítoků, úzkou nivou spodního spáditého úseku Schwarzenberského kanálu a jihozápadně až západně orientovanými svahy nad nivou. Nachází se na JZ úpatí Svatomášského pohoří v jižní části Šumavy, při státní hranici s Hor. Rakouskem, přilehlé ke zdejší osadě Morau (obce Skt. Oswald).
* Jezerní slať
    Jezerní slať, někdy také nazývaná Kvildská, se rozprostírá ve výšce 1050-1075m severozápadně od Kvildy. Svou rozlohou je čtvrtou největší slatí na Šumavě. Slať zasahuje až k okraji Horské Kvildy. Roste zde vzácná rašelinná květena, převážnou část porostu tvoří kleč. Shlédnout můžete slať z povalového chodníčku, který vede od vyhlídkové věže. Hloubka rašelinných vrstev je až 8m. Za podzimních nocí tu v mlhách světélkují výrony splynů.
* Medvědí hora (mimo území CHKO, NP) Popsáno * Muckovské váp. lomy (mimo území CHKO, NP) Popsáno * Multerberské raš. Popsáno * Prameniště Hamerského potoka Popsáno * Rašeliniště Borková Popsáno * Raš. Kapličky (mimo území CHKO, NP) Popsáno * Stožecká skála Popsáno * Svatý Tomáš Popsáno * Trojmezná - Plešné jezero Popsáno * Tříjezerní slať Popsáno * Velké bahno Popsáno * Bílá strž * Černé a Čertovo jezero * Velká niva * Amálino údolí * Čertova stráň * Datelovská strž * Hamižná * Házlův kříž * Chřepice * Kepelské mokřady * Kyselovský les * Lakmal * Losenice * Městišťské rokle * Milešický prales * Nebe * Pateříkova huť * Prameniště * Pravětínská Lada * Svobodova niva * Zátoňská hora * Zelenský luh * Zhůřská pláń * Zhůřský lom * Blanice * Jilmová skála * Královský hvozd * Lipka * Křištanov - Vyšný * Malý Polec * Pasecká slať * Pestřice * Pod Popelní horou * Poušť * Račínská prameniště